luni, 20 octombrie 2008


UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂTEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FILMDOMENIUL:

CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIASPECIALIZAREA: CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE, MEDIA (IMAGINE DE FILM ŞI TV)


CURSURI DE ZI - 3 ANI2008 - 2009


PROBE DE CONCURSETAPA I - ELIMINATORIEPROBELE SE NOTEAZĂ CU ADMIS/RESPINS1.

Proba I - proba de aptitudini (oral)

a) analiza unei fotografii alb/negru ;

b) colocviu de cultură plastică plecând de la comentarea unei reproduceri din pictura universală;

c) analiza unei secvente de film indicate de către comisie;

d) test de imaginatie prin intermediul unor cuvinte cheie;

e) prezentarea unui portofoliu ce cuprinde zece fotografii realizate de către candidat.

2. Proba a II-a

Fizică optică şi electricitate (scris)

Fizică optică din clasa a XI-a şi Electricitate din clasele a XI şi XII- a.

3. Proba a III-a

Limba şi literatura română (scris)


ETAPA a II-a(IN URMA SUSŢINERII PROBELOR SE OBŢIN NOTE)


1. Proba I : Realizarea a două imagini fotografice (practic)

a) Fotografie tip "portret ";

b) Fotografie tip "personaj in decor"


2. Proba a II-a:Colocviu de cultură fotografică şi cinematografică (oral)

a) sustinerea teoretică de către candidat a celor două fotografii realizate in proba anterioară;

b) analiza din punct de vedere al mijloacelor plastic-vizuale, a unor secvenţe din filmele din repertoriul de concurs.


3. Proba a III-a: Interpretarea vizual-plastică a unui fragment dintr-o operă literară (oral)LISTA FILME REPERTORIU ADMITERE 2008


1.APOCALYPSE NOW;

2.SIN CITY;

3.BLADE RUNNER;

4.SEVEN;

5.FIGHT CLUB;

6.BIRDY;

7.ANGEL HEART;

8.ONCE UPON A TIME IN AMERICA;

9.ROAD TO PERDITION;

10.APOCALYPTO